Η πορεία μας....

Ιδρυτής: Λάζαρος Αρβανίτης

1964-1972 : επεξεργασία ξυλείας δρυός και καστανιάς για φρίζα (α' ύλη παραγωγής παρκέτων)

1973 : ίδρυση εργοστασίου στην Αξιούπολη με αντικείμενο την παραγωγή ξύλινων δαπέδων

1994 : η ατομική επιχείρηση "Αρβανίτης Λάζαρος" γίνεται "Παρκέτα Αρβανίτης Λάζαρος Α.Ε."

2004 : νέος εκθεσιακός χώρος στη Θεσσαλονίκη

2007 : νέος αποθηκευτικός χώρος στην Αξιούπολη

2008-σήμερα : νέες συνεργασίες και συνεχής ανανέωση της γκάμας των προσφερόμενων υλικών