Σ.Β.Ε.

Νέος χώρος για τον Σ.Β.Ε. σε ανακαινισμένο βιομηχανικό κτίριο της Θεσσαλονίκης