ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μασίφ δάπεδα δρυός

Ψαροκόκκαλο δρυός

Αρχιτεκτονική μελέτη : Στεργίου Νάγια